Laddar...

Ladda hemma

För regelbunden laddning hemma rekommenderar vi att man installerar en laddbox, gärna med 3 fas anslutning. Laddboxar för elbilar är gjorda för att tåla långa laddtider och höga strömmar. De har även inbyggd säkerhet genom att den har kontakt med bilen som den får information ifrån. Om något fel uppstår under laddningen avbryts den. Det finns enkla varianter av laddboxar och mer avancerade boxar. 

De mer avancerade boxarna kan ha olika extra funktioner såsom att du kan koppla upp dig till boxen med mobiltelefonen, ha elmätning och känna av husets övriga elanvändning och anpassa laddeffekten därefter för att inte överbelasta säkringarna i huset. Installation ska göras av behörig elektriker.

Längst upp