Laddar...

Laddning i bostadsbolag

Eftersom elbilar blir allt vanligare är det skäl att i bostadsbolag ta med införandet av laddningsmöjligheter i bolagets långsiktsplan. Vid större renoveringar eller när man bygger nytt är det bra att förbereda för laddningsmöjligheter, men man kan installera laddboxarna efter hand behovet uppstår. Det finns även laddboxar som samtidigt kan fungera som motorvärmare! 

I bostadsbolag är likställighetsprincipen viktig vilket man måste tänka på vid byggande av laddningsmöjligheter. Det är att rekommendera att man installerar laddboxar som mäter elenergin så att användaren betalar för faktisk förbrukning. Man kan även låta en tjänsteleverantör installera laddboxarna och fakturera användarna för laddningarna vilket underlättar för bostadsbolaget. 

Nedan en enkel översikt över beslutsgången i bostadsbolag för att bygga laddningsmöjligheter för elbilar. Kontakta disponenten eller styrelsen och säkerställ ett korrekt förfarande innan du börjar projektet.

Längst upp